menutop
line
pai
 
 

  

jun bua tong nu in
พระพุทธพจนวราภรณ์
(หลวงพ่อจันทร์)
วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง
พระวิมลธรรมยานเถร
(หลวงพ่อทองบัว)
วัดโรงธรรมสมามัคคี อ.สันกำแพง
พระสุพรหมยานเถร
(หลวงพ่อทอง)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง
พระธรรมสิทธาจารย์
(หลวงปู่หนู)
วัดพระสิงห์ อ.เมือง
พระครูวรวุฒิคุณ
(ครูบาอิน)
วัดฟ้าหลั่ง อ.จอมทอง
krubadongdee boonpun inkaew inkom noy
ครูบาดวงดี สุภัทโท
วัดท่าจำปี อ.สันป่าทอง
ครูบาบุญปั้น ธรรมปันโญ
วัดร้องคุ่ม อ.สันป่าตอง
ครูบาอิ่นแก้ว
วัดวาลุการาม อ.ดอยสะเก็ด
พระครูสันติยานุศาสตร์
(ครูบาอิ่นคำ)
วัดข้าวแท่นหลวง อ.สันทราย
ครูบาหน้อย
วัดบ้านปง อ.แม่แตง
         
wong promma inta intorn  
ครูบาไชยวงศาพัฒนา
(ครูบางวศ์)
วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำฑูน
ครูบาพรหมมา
วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ครูบาอินตา
วัดห้วยไซ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์
พระอาจารย์อินทร)
วัดสันป่ายาง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
         

 

 
   
 

 


นิมิตพิศวง เลขที่ ๑๑๙ บ้านท่ากองิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
(การแสดงผลที่เหมาะสมสำหรับการชมเว็บไซต์ คือ1280X1024)
ผู้ดูแลระบบ asso_dedicm2010@hotmail.com / https://www.facebook.com/buddhayuntree